Van Harinxma Kanaal & Kleiroute Harlinfer Vaart / Arumer Vaart / Witmarsumer Vaart / Makkumer Vaart Bolswarder Trekvaart / Trekvaart van Workum nar Bolsward Franeker Vaart