Locaboat Hausbootferien Haarlemmermeerpolder Amstel, Aarkanaal, Gouwe Aamstel, Aarkanaal, Gouwe Hollandse IJssel Delftse Schie, Vliet, Rijn-Schie Kanaal Oude Rijn, Leidse Rijn